Pravidla rulety

Kolo rulety se skládá z otočného disku, které má po obvodu políčka. Ta se otáčí okolo základny. Na vnějším okraji se točí kulička, dokud se jak kulička, tak kolo nezastaví a kulička nespočine v jenom z políček.

Políčka po okraji kola jsou číslována od 1 do 36 ve zdánlivě náhodném rozložení a střídá se zde černá a červená barva. Navíc je zde zelené políčko s číslem 0. Na amerických stolech je zde navíc extra zelené políčko navíc se znakem 00. To je hlavní důvod, proč je americká ruleta finančně méně výhodná, než evropská verze hry.

Než se do hry vhodí kulička, lidé sázejí na to, na které číslo kulička padne. Pokládají žetony na plátno, přesné umístění žetonů napovídá, jaký typ sázky hráč učinil. Ruleta je hra francouzského původu a u tradičního stolu se i v anglicky mluvících zemích stále používají na sázkové ploše francouzské pojmy. Nicméně u většiny stolů v USA se používají anglické pojmy a lehce odlišný styl plátna.

Sázky při ruletě

Většina výher v ruletě se odvíjí od počtu různých sázek, které lze učinit a s nimi spojených šancí na výhru. Základní sázky jsou stejné u všech forem moderní rulety. Níže najdete seznam dostupných sázek, rozdělených podle šancí, souvisejících s každou sázkou (jsou uvedeny jak francouzské, tak české pojmy):

Rovné sázky

 • Červená / Rouge: červené číslo
 • Černá / Noir: černé číslo
 • Sudá / Pair: sudé číslo
 • Lichá / Impair: liché číslo
 • Malé / Manque: čísla 1 – 18 (Manque je francouzské slovo pro „selhání“ a používá se proto, že se kuličce nepodařilo překonat číslo 18)
 • velké / Passe: čísla 19 – 36 (Passe se tak jmenuje, protože kulička „prošla“ a podařilo se jí dostat za středový bod)

2 ku 1

 • První tucet / Premiere douzaine: čísla 1 – 12 (Na francouzském plátně čtverec označený 12P)
 • Druhý tucet / Moyenne douzaine: čísla 13 – 24 (Na francouzském plátně čtverec označený 12M)
 • Třetí tucet / Dernier douzaine: čísla 25 – 36 (Na francouzském plátně čtverec označený 12D)
 • Sloupec / Colonne: sloupec 12 čísel (Speciální pole na konci jednoho ze tří sloupců 12 čísel)

Kombinované sázky

 • 5 ku 1 – Sázka na řadu / Sixain: 6 čísel (Sázka se umisťuje na pomezí mezi dvěma uličkami kde ji protíná čára, která je odděluje)
 • 8 ku 1 – Rohová sázka / Carre: 4 čísla (Umístěte sázku na rozhraní čtverce se 4 čísly)
 • 11 ku 1 – Sázka na uličku / Carre simple nebo Transversale: řada 3 čísel (napůl cesty přes linii, která tvoří konec řady 3 čísel, na které sázíte)
 • 17 ku 1: Rozdělená sázka / En Chaval: číselný pár (Položte sázku přes linii, oddělující dvě čísla, na která sázíte )
 • 35 ku 1: Přesná sázka / En plein: jedno číslo (Položte sázku na políčko s číslem, na které sázíte. Sázka na nulu je povolena)

Sázky na šest a méně čísel se nazývají kombinované sázky. Sázky na 12 a více čísel se nazývají vnější sázky.

Pravidla evropské rulety

Předpokládáme, že seznam možných sázek vám je nyní jasný. Ruleta je ve své podstatě poměrně triviální hra.  V každém kole, jakmile jsou umístěny sázky s pomocí barevných žetonů, které rozlišují každého hráče, krupiér zastaví sázení, roztočí kolo a vhodí kuličku opačným směrem. Jakmile se kulička zastaví na některém políčku, krupiér oznámí výsledek, posbírá všechny prohrané sázky a vyplatí výhry vítězům.

Existují ještě další nepovinná pravidla, která některá kasina uplatňují. Jak ruleta La Partage, tak ruleta En Prison účinně snižují výhodu kasina o polovinu, pokud se týká rovných sázek. Pokud hrajete doma, rozhodněte se před začátkem hry, která z následujících pravidel, pokud vůbec nějaká, budete uplatňovat.

Pravidlo ‚En Prison‘

Toto je pravidlo rulety, které lze aplikovat pouze na rovné sázky. Když padne nula, hráč má dvě možnosti:

 • Vzít si zpět polovinu sázky, a polovinu prohrát.
 • Sázku ponechat (en prison = ve vězení) na další kolo rulety a hrát vabank. Pokud v dalším tahu opět padne nula, nebo výsledek neodpovídá hráčově původní sázce, pak je celá sázka ztracena. Pokud ale v příštím kole padne nula, nebo výsledek sázce odpovídá, hráči se peníze vrátí.

Pravidlo ‚La Partage‘

Ruleta s pravidlem la partage je podobná, jako s pravidlem en prison, pouze v tomto případě hráč nemá žádnou jinou možnost, než přijít o polovinu sázky, pokud padne nula.

Maximální a minimální sázky

Kasina běžně zveřejňují maximální a minimální sázky pro každý stůl s ruletou a občas to platí i při rekreační hře. Typicky se pro každé otočení kolem musí celková částka hráčových kombinovaných sázek převýšit minimální sázku. Uvedené maximální sázky na jiné typy sázek se zvyšují proporcionálně, např. maximální povolená sázka na pár čísel je dvojnásobek maximální přesné částky, maximální povolená rohová sázka je čtyřikrát vyšší, než přesná sázka a tak dále. Takže omezení skutečně záleží jen na částce, kterou kasino může prohrát!

Pravidla americké rulety

V severní Americe a Karibiku má kolo rulety dvojitou nulu a všechny sázky (s výjimkou přímé sázky na vybranou nulu) jsou ztraceny, pokud na ruletě padne nula. Výsledkem jsou výrazně horší šance pro hráče, a zvýšení výhody kasina. Pravděpodobně to je důvodem, proč v této oblasti ruleta není zdaleka tak populární jako v jiných částech světa.

Pravidla jsou jinak stejná s těmi pro evropskou ruletu, popsanými výše s výjimkou toho, že dvojitá nula funguje stejně, jako běžná nula.

Některá americká kasina umožňují další sázku, která se nazývá „basket bet“, která se dělá položením žetonů stejným způsobem jako při sázce na řadu na vnější straně dělicí linie mezi řádkem s nulou a řádkem s čísly 1, 2 a 3. Tato sázka se normálně vyplácí jako 6 ku 1, což znamená horší šance, než jakákoli jiná sázka v ruletě.

Stará, původní verze rulety

Původní francouzská ruleta měla čísla 1 – 36, a měla nulu a pak také „dvojitou nulu“. Nula měla červenou barvu a také se počítala jako „sudá“ a „malá“; dvojitá nula byla černá a pro změnu se počítala jako „velká“ a „lichá“.

Jestliže kulička padla na jednu ze dvou nul, všechny prohrané sázky sebral bankéř, ale pokud sázka odpovídala sudé, liché, malé, velké, červené nebo černé, místo výhry byla sázka „uvězněna“ až do dalšího roztočení kola. V následujícím kole byla sázka buď ztracena, nebo pokud kulička znovu zastavila na sázce, sázka byla jednoduše vrácena hráči bez jakékoliv výhry.

Avatar photo
Lucie Holub Autor a herní nadšenec